Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá khách quan độ nhăn và ảnh hưởng của một số thông số vải nhăn đến đường may
Authors: Nguyễn Thị Lệ
Advisor: Ngô Chí Trung
Lê Hữu Chiến
Keywords: May; Độ nhăn
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhăn đường may. Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị đánh giá độ nhăn và xác định các thông số hình học của đường may đơn 301. Xác định ảnh hưởng của các thông số vải dệt thoi nhẹ tới nhăn đường may 301. Thiết lập hệ thống dự báo độ nhăn đường may đơn 301 dựa trên các thông số cấu trúc và đặc trưng cơ học của vải dệt thoi nhẹ.
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật- Chuyên ngành công nghệ dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14777
Appears in Collections:Ts-Dệt may
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105126.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.