Thông tin tài liệu


Title: Tính toán dao động phi tuyến của một số mô hình máy và thiết bị bằng phần mềm MAPLE
Authors: Thái Mạnh Cầu
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Dao động phi tuyến; Tính toán
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tính toán dao động phi tuyến bằng phương pháp nhiễu động và phương pháp cân bằng điều hoà gia lượng, dao động tự kích và kích cưỡng bức phi tuyến, dao động tham số cưỡng bức phi tuyến
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Động lực học và độ bền máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14779
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130400.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.