Thông tin tài liệu


Title: Các cơ sở của không gian Hilbert và các khung Wavelet, ứng dụng vào các hệ thống MC-DS-CDMA
Authors: Nguyễn Hữu Trung
Advisor: Đỗ Xuân Thụ
Keywords: Không gian Hilbert
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về vấn đề nghiên cứu, các cơ sở, các khung của không gian Hilbert. Đề xuất hệ thống DS-CDMA và điều chế đa tải tin, hệ thống MC-DS-CDMA dùng khung Wavelet, hướng phát triển
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Hệ thống và phương tiện truyền tin theo kênh thông tin liên lạc
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14781
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 130403.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 130403-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 527,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.