Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và tính chất xúc tác của Zeolit MFI : FeZM-5 và Cu-ZSM-5
Authors: Phạm Lê Hà
Advisor: Nguyễn Hữu Phú
Hoàng Trọng Yêm
Keywords: Zeolit; Tính chất; Đặc trưng
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan các phương pháp thực nghiệm. Tính chất xúc tác axit của Zeolit FeZFM-5 trong phản ứng tái phân bố toluen. Tính chất khử chọn lọc NO trên xúc tác Cu-ZSM-5
Description: Luận án tiến sỹ hoá học - Chuyên ngành Tổng hợp hữu cơ cơ bản
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14789
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 130408.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 130408-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 491,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.