Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao chất lượng nước mơ và nước ổi bằng phương pháp sử dụng chế phẩm enzim
Authors: Hoàng Thị Lê Hằng
Advisor: Nguyễn Thị Hiền
Giang Thế Bính
Keywords: Nước mơ; Nước ổi; Chất lượng
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về xu hướng tình hình sản xuất các loại nước quả trên thế giới và ở Việt Nam, đặc biệt nước ổi và nước mơ, nguyên liệu thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định giống độ chín thích hợp của quả mơ, quả ổi cho chế biến nước quả
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ sản phẩm lên men và nước uống không có cồn
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14790
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130409.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.