Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình để mở rộng phạm vi làm việc của tuabin hướng trục cột nước thấp ứng dụng cho các trạm thuỷ điện nhỏ ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Vũ Việt
Advisor: Đinh Ngọc Ái
Lê Danh Liên
Keywords: Tuabin; Thuỷ điện
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thuỷ điện nhỏ cột nước thấp và kết quả nghiên cứu bộ phận dẫn dòng tuabin cột nước thấp trong nước, nước ngoài. Lý thuyết thiết kế, tính toán tổn thất xây dựng đường đặc tính lý thuyết tuabin hướng trục. Nghiên cứu thực nghiệm tuabin mô hình. Đánh giá đề xuất các thông số kết cấu của bánh công tác tuabin hướng trục cột nước thấp cho tuabin thuỷ điện nhỏ ở Việt Nam.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Máy thuỷ lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14792
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130413.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.