Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng gam tuabin xung kích để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các trạm thuỷ điện nhỏ ở Việt Nam
Authors: Hoàng Văn Thắng
Advisor: Võ Sỹ Huỳnh
Nguyễn Thế Mịch
Keywords: Tuabin; Thuỷ điện
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tiềm năng thuỷ điện Việt Nam. Tổng quan về thiết bị thuỷ điện và cơ sở khoa học để xây dựng gam tuabin thuỷ điện, phạm vi sử dụng tuabin gáo và tuabin nghiêng, tuabin xung kích 2 lần trong gam thuỷ điện vừa và nhỏ.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Máy thuỷ lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14793
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 130414.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 7,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 130414-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.