Thông tin tài liệu


Title: Tạo nhiên liệu Hydro dựa vào phản ứng ôxy hoá khử ôxit sắt với tác nhân Metan và nước
Authors: Văn Đình Sơn Thọ
Advisor: Hoàng Trọng Yêm
Lê Xuân Khuông
Keywords: Hydro; Nhiên liệu; Chế biến
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các phương pháp sản xuất nhiên liệu hydro, phương pháp tồn chứa hydro. Các phương pháp nghiên cứu và kết quả của phản ứng ôxi hoá khử.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ tổng hợp hữu cơ cơ bản
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14794
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130416.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 4,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.