Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tua bin xung kích hai lần nửa phản kích để nâng cao hiệu quả ứng dụng cho các trạm thuỷ điện nhỏ ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Tùng Phong
Advisor: Nguyễn Thị Xuân Thu
Võ Sỹ Huỳnh
Keywords: Tuabin; Thuỷ điện
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về nghiên cứu chế tạo và sử dụng tua bin xung kích hai lần, cơ sở lý thuyết và phương pháp thiết kế tua bin XK21 kết cấu cánh hướng kiểu cung tròn và ống hút. Nghiên cứu thực nghiệm tua bin mô hình. Đánh giá kết quả nghiên cứu và kết luận.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Máy thuỷ lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14795
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130417.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.