Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hoá ứng xử của vật liệu bột kim loại biến dạng ở trạng thái nguội
Authors: Phạm Văn Cường
Advisor: Nguyễn Trọng Giảng
Đào Minh Ngừng
Keywords: Kim loại bột; Biến dạng; Mô hình hoá
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu vật liệu bột kim loại, đưa ra một mô hình ứng xử cơ học của nó, tìm ra biện pháp để có thể áp dụng cho mô phỏng số tối ưu công nghệ hình vật liệu bột. áp dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ và máy gia công áp lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14797
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130419.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.