Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số hình học bánh xe công tác đến tính năng và hiệu quả làm việc của bơm bùn phục vụ nạo vét kênh mương thuỷ lợi ở Việt Nam
Authors: Đỗ Huy Cương
Advisor: Lê Danh Liên
Nguyễn Văn Bày
Keywords: Máy bơm; Thuỷ lợi
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về máy bơm bùn. Cơ sở lý thuyết quá trình làm việc và ảnh hưởng của các thông số hình học bánh xe công tác đến đặc tính làm việc của máy bơm bùn
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Máy thuỷ lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14803
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130428.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 5,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.