Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng pho mát có sử dụng chế phẩm Proteaza axit từ Aspergillus Awamori
Authors: Vũ Tế Xiển
Advisor: Hà Duyên Tư
Đặng Thị Thu
Keywords: Phomat; Đánh giá chất lượng; Sản xuất
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về công nghệ sản xuất, tình hình sản xuất và tiêu thụ pho mát trong nước và trên thế giới. Trình bày phương pháp nghiên cứu công nghệ sản xuất, đánh giá chất lượng pho mát có sử dụng chế phẩm Proteaza axit từ Aspergillus Awamori.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ sản phẩm lên men và nước uống không có cồn
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14810
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130437.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 4,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.