Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phương pháp đo sai lệch độ tròn của các chi tiết cơ khí trong hệ toạ độ cực
Authors: Vũ Toàn Thắng
Advisor: Nguyễn Tiến Thọ
Nguyễn Thị Ngọc Lân
Keywords: Sai lệch; Phương pháp đo; Hệ toạ độ cực
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu lý thuyết của phương pháp đo sai lệch độ tròn trong hệ toạ độ cực: Phương pháp tính sai lệch độ tròn, bộ cạnh tù bộ số liệu đo, phân tích ảnh hưởng của độ lệch tâm đo gá đặt chi tiết đến kết quả đo từ đó tìm giải pháp loại bỏ độ lệch tam ra khỏi kết quả đo. Xây dựng mô hình thực nghiệm máy đo sai lệch độ tròn. Phương hướng hoàn thiện thiết kế, khả năng chế tạo và khai thác loại thiết bị đo này.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14812
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130438.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.