Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc trưng cơ học của vải kỹ thuật chống thấm
Authors: Hoàng Thanh Thảo
Advisor: Trần Nhật Chương
Cao Hữu Trượng
Keywords: Vải không thấm nước; Vải kỹ thuật
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu một số đặc trưng cơ học của vải chống thấm sản xuất tại Việt nam như : đặc trưng cơ học kéo, giãn, xé, chống thấm, thoáng khí và các thông số vật lý của vải. Nghiên cứu biến dạng rão và rão ngược của vải tráng phủ chống thấm tại Việt nam
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ Vật liệu dệt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14813
Appears in Collections:Ts-Dệt may
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130439.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 4,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.