Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu độ tin cậy trên cơ sở mòn của động cơ Diezel D165 sông công - Thái Nguyên
Authors: Nguyễn Đình Mãn
Advisor: Bành Tiễn Long
Nguyễn Doãn Ý
Keywords: Động cơ Diezel; Độ tinh cậy; Độ mòn
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu độ tin cậy trên cơ sở mòn của chi tiết máy, máy, thiết bị và của séc măng, sơ mi của động cơ diezel. Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của mẫu vật liệu séc măng và sơ mi của động cơ diezel D165-SCTN và S1100-JĐTQ trong điều kiện sử dụng tại hiện trường.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Động lực học và độ bền của máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14814
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130441.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 4,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.