Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống điều khiển phối liệu xi măng trên cơ sở điều khiển số không gian trạng thái và xử lý số tín hiệu
Authors: Nguyễn Thanh Tuỳ
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Phúc
Keywords: Xử lý tín hiệu
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan hệ thống điiều khiển phối liệu xi măng. Xử lý số tín hiệu trong phổ kế huỳnh quang tia X. Xây dựng thiết bị điều khiển PLXM trên cơ sở ĐKS không gian trạng thái và xử lý số tín hiệu
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14816
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 130443.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 130443-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 494,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.