Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công lập
Authors: Đoàn Quang Minh
Advisor: Trần Trọng Phúc
Keywords: Quản lý; Thiết bị y tế
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế. Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về TTBYT. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công lập.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1482
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000239994.pdf
    Restricted Access
  • Size : 850,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000239994-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 112,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.