Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc tính hồ quang điện trong quá trình đóng cắt của các thiết bị điện
Authors: Huỳnh đức Hoàn
Advisor: Lê văn Doanh
Phạm văn Chới
Keywords: Hồ quang điện
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát chung về quá trình phát sinh và tắt của hồ quang điện trong các thiết bị đóng cát. Khảo sát đặc tính của Hồ Quang điện. Mô hình toán cho hồ quang điện trong không gian hạn chế và ảnh hưởng của lực điện động đến quá trình dập tắt hồ quang điện trong các loại APTOMAT
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Thiết bị điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14822
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139862.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.