Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu áp dụng các phương pháp và phương tiện điều khiển để nâng cao ổn định và làm việc tin cạy của hệ thống điện
Authors: Lã Minh Khánh
Advisor: Trần Đình Long
Trần Quốc Tuấn
Keywords: Hệ thống điện; Ổn định
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Phương pháp tính toán, phân tích và áp dụng các biện pháp nâng cao ổn định tĩnh hệ thống điện phức tạp: Tổng quan về các phương pháp phân tích ổn định hệ thống điện, phương pháp tính toán nhanh giới hạn ổn định của hệ thống điện phức tạp, các chỉ tiêu đánh giá mức độ ổn định, áp dụng phân tích ổn định sơ đồ hệ thống điện việt nam. Nghiên cứu các thiết bị bù có điều khiển để nâng cao ổn định của hệ thống điện : Nghiên cứu cấu tạo một số thiết bị Facts và mô hình hoạt động điều khiẻn của chúng trong chế độ quá độ hệ thống điện và nghiên cứu thuật toán điều khiển hiệu quả TCSC và SVC nâng cao ổn định hệ thống điện
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14824
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139864.pdf
      Restricted Access
    • Size : 11,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.