Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu dữ liệu hình học, độ chính xác sản phẩm của công nghệ tạo mẫu nhanh và ứng dụng trong khuôn tạo mẫu
Authors: Bùi Ngọc Tuyên
Advisor: Trần Thế Lục
Bành Tiến Long
Keywords: Chế tạo khuôn; Khuôn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ tạo mẫu nhanh. Cơ sở dữ liệu hình học công nghệ tạo mẫu nhanh. Phương pháp ứng dụng máy đo tọa độ 3 chiều xây dựng dữ liệu hình học đầu vào cho các thiết bị tạo mẫu nhanh. Nghiên cứu độc hính xác hình học bề mặt mẫu chế tạo bằng công nghệ tạo mẫu nhanh và ưng dụng trong chế tạo khuôn nhựa
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Kỹ thuật máy công cụ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14827
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139867.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 4,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.