Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chế tạo hợp kim nặng W-Fe-Cr-Mn-Mo-Si-Ni-C làm lõi xuyên đạn
Authors: Trần Bá Hùng
Advisor: Trương Ngọc Thận
Trần Sĩ Kháng
Keywords: Hợp kim nặng; Chế tạo
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hợp kim nặng trên cơ sở Vonfram. Chế tạo hợp kim nặng có thành phần hoá học tương đương với hợp kim nặng 8 nguyên của Mỹ dùng làm lõi đạn có tính xuyên mềm thay thế cho hợp kim trên cơ sở uran nghèo từ hỗn hợp bột W trong nước và thép 5XHM. Xác định những khả năng nâng cao cơ lý tính của kim loại nặng bằng viẹc giảm kích thước hạt của hỗn hợp bột và hoá bền bằng các nguyên tố hợp kim hoá cũng xử lý nhiệt thay cho phương pháp đánh giá trực tiếp khả năng xuyên của hợp kim nặng trên hiện trườngvà đề xuất phương pháp đánh giá gián tiếp ở quy mô phòng thí nghiệm.
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu vô cơ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14829
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139869.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 8,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139869-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.