Thông tin tài liệu


Title: Thông tin định vị trên biển sử dụng sóng vô tuyến điện ứng dụng trong vùng biển Việt Nam
Authors: Lâm Hồng Thạch
Advisor: Phan Anh
Keywords: Thông tin định vị
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thông tin định vị tàu thuyền đánh cá trên biển Việt nam. Phương pháp định vị cứu hộ tàu thuyền loại vừa và nhỏ hoạt động trong vùng biển Việt Nam. Anten thông minh định vị tàu biển. Phương pháp đa tần định vị đồng thời tàu thuyền trên biển.
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14831
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139872.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 10,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139872-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.