Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn kháng vi nấm gây bệnh phân lập từ vùng rễ cây trồng ở Việt Nam và ứng dụng
Authors: Lê Thị Hồng Minh
Advisor: Phạm Việt Cường
Lê Văn Nhương
Keywords: Vi khuẩn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu phân lập các chủng vi khuẩn có khả năng kháng F. Oxysporum từ đất trồng của một số loại cây : cà phê, bôngcà chua.. Tuyển chọn và xác định một số hoạt tính của các chủng vi khuẩn có hoạt tính đối kháng cao. Định đoạt bằng phương pháp sinh học phân tử. Nghiên cứu quan hệ phát sinh loài các chủng triển vọng. tách dòng và giải trình tự gen Phld mã hoá cho 2,4 DAPG là hoạt chất có khả năng diệt nấm. Nghiênc ứu ảnh hưởng của các chủng triển vọng lên cây ở qui mô phòng thí nghiệm, thử các độ an toàn của các chủng nghiên cứu lên chuột trắng giống Swiss...
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14832
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139875.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.