Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hoá quá trình hoà tách thấm quặng Urani và ứng dụng để tính toán chuyển qui mô
Authors: Phạm Quang Minh
Advisor: Phạm Văn Thêm
Cao Đình Thanh
Keywords: Urani; Quặng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu xây dựng phương pháp hoà tách thích hợp để áp dụng vào quá trình hoà tách đống quặng cát kết chứa Urani nông sơn. Xác định những đặc điểm cơ bản trong hoà tách đống quặng Urani. Thực nghiệm quá trình hoà tách thấm quặng urani từ một lượng nhỏ các thí nghiệm quy mô phòng thí nghiệm nhằm tìm ra những điểm mấu chốt để làm cơ sở cho tính toán chuyển qui mô. Xây dựng một mô hình tách thấm trên cơ sở kết quả nghiên cứu các nội dung trên.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Quá trình và Thiết bị công nghệ hoá h
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14837
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139880.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139880-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 382,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.