Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định phân bố điện trường của đường dây siêu cao áp 500KV việt nam bằng phương pháp phần tử hữu hạn và các biện pháp giảm cường độ điện trường phía dưới đường dây
Authors: Lê Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn Đình Thắng
Trần Kỳ Phúc
Keywords: Điện trường; Luận án
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan ảnh hưởng của điện từ trường tần số công nghiệp đến con người và các phương pháp xác định cường độ điện trường đường dây siêu cao áp. Tính toán, xác định điện trường bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Xây dựng mô hình tính toán điện trường của đường dây 500KV tại việt nam có xét đến địa hình địa vật. Các biện pháp giảm cường độ điện trường phía dưới đường dây siêu cao áp.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14838
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139881.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 5,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.