Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện năng của điện lực Cầu Giấy
Authors: Ngô Đại Dương
Advisor: Nguyễn Tiên Phong
Keywords: Sản xuất -- Điện năng -- Kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận chung về sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.Giới thiệu khái quát chung về Điện lực Cầu Giấy. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện năng của Điện lực Cầu Giấy.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14842
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105840.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.