Thông tin tài liệu


Title: Phân tích công tác quản lý dự án cải tạo, mở rộng TBA 110kv Văn Điển và rút ra bài học kinh nghiệm quản lý các dự án cải tạo, mở rộng TBA 110kv
Authors: Phạm Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn Minh Duệ
Keywords: Dự án -- Luận văn -- Quản lý
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý thuyết tổng quan về dự án đầu tư và công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng. Phân tích hiện trạng và đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư cải tạo, mở rộng TBA 110KV Văn Điển. Một số bài học kinh nghiệm về công tác quản lý các dự án cải tạo, mở rộng TBA 110KV.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14843
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105841.pdf
    Restricted Access
  • Size : 621,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105841-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 16,06 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.