Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam giai đoạn 2009-2015
Authors: Bùi Đức Bình Dương
Advisor: Nguyễn Bá Ngọc
Keywords: Nhân lực -- Luận văn -- Quản lý
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận về quản trị nguồn nhân lực. Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14845
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105844.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105844-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 75,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.