Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng công nghiệp Sao Đỏ
Authors: Vũ Quang Huy
Advisor: Trần Việt Hà
Keywords: Giải pháp - Chất lượng đào tạo
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng và chất lượng đào tạo. Phân tích thực trạng chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ. Những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14846
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105845.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105845-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 62,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.