Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp hoàn thiện phương thức quản lý thuế thu nhập cá nhân cho cục thuế tỉnh Nam Định
Authors: Ninh Quỳnh Nga
Advisor: Nghiêm Sĩ Thương
Keywords: Thuế thu nhập -- Luận văn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập cá nhân. Thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Nam Định. Đề xuất giải pháp hoàn thiện phương thức quản lý thuế thu nhập cá nhân cho Cục thuế tỉnh Nam Định.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14848
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105847.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.