Thông tin tài liệu


Title: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Sở giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
Authors: Phạm Kiên
Advisor: Lã Văn Bạt
Keywords: Quản lý chất lượng -- Luận văn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về quản lý chất lượng. Thực trạng quá trình triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Sở Giao thông vận tải Kon Tum. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại cơ quan Sở Giao thông vận tải Kon Tum.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14849
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105848.pdf
    Restricted Access
  • Size : 735,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105848-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 96,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.