Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của đường may đến độ rủ của vải
Authors: Trần Thị Hoàng Thuỷ
Advisor: Nguyễn Thị Lệ
Keywords: Vải bông; Nghiên cứu
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về độ rủ của vải, các phương pháp đo độ rủ của vải, các yếu tố ảnh hưởng đến độ rủ của vải và các nghiên cứu. Trình bày chi tiết về các loại vải và mẫu thực nghiệm, cách tạo mẫu có đường may, cách xác định hệ số rủ, số lượng nếp gấp và hình dáng bóng rủ của mẫu. Các kết quả thực nghiệm đo được, xử lý các kết quả với sự hỗ trợ của phần mềm excel, nhận xét, so sánh và bàn luận về các kết quả.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14893
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 254581.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.