Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới tính liên tục quá trình may công nghiệp
Authors: Trương Thị Hoàng Yến
Advisor: Ngô Chí Trung
Keywords: May mặc; Dây chuyền; Công nghệ
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu điều tra khảo sát tại các doanh nghiệp về thực trạng sản xuất và định hướng phát triển của các doanh nghiệp may Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tính liên tục của dây chuyền may công nghiệp. Các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến tính liên tục của dây chuyền may công nghiệp. Sự ảnh hưởng của vấn đề tính toán tổ chức dây chuyền tới tính liên tục của dây chuyền. Quá trình thực nghiệm và đánh giá.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14898
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254591.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254591-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 167,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.