Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống SCADA
Authors: Vũ Khắc Khôi
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Lưới điện; Hệ thống; Xây dựng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ SCADA. Một số hệ SCADA trong công nghiệp và WINNCC. Xây dựng hệ SCADA cho trạm điện 110 KV Mai Sơn.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử tin học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14909
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254604.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254604-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 122,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.