Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng kỹ thuật OFDMA trong thông tin di động
Authors: Đinh Thị Mơ
Advisor: Nguyễn Văn Đức
Keywords: Liên lạc di động
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Kỹ thuật điều chế đa sóng mang trực giao OFDM. Kỹ thuật đa truy nhập OFDMA. Ứng dụng kỹ thuật đa truy nhập trong thông tin di động. Các kết quả mô phỏng số cho cấp phát kênh động OFDMA.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử tin học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14911
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254606.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254606-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 93,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.