Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng tự động cơ sở dữ liệu về cộng đồng nghiên cứu công nghệ thông tin
Authors: Đỗ Bá Lâm
Advisor: Lê Thanh Hương
Keywords: Cơ sở dữ liệu; Xây dựng; Thử nghiệm
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về bài toán trích rút thông tin. Xây dựng cơ sở dữ liệu về cộng đồng nghiên cứu công nghệ thông tin. Cài đặt và thử nghiệm.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14912
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254611.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254611-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 65,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.