Thông tin tài liệu


Title: Truyền hình vệ tinh
Authors: Đặng Hoài Thanh
Advisor: Hồ Anh Tuý
Keywords: Truyền hình vệ tinh
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan truyền hình số vệ tinh. Truyền hình số vệ tinh tiêu chuẩn DVB-S và DVB-S2. Khái quát về nén tín hiệu video và chuẩn nén MPEG. Hệ thống thu phát truyền dẫn vệ tinh. Hệ thống truyền hình số vệ tinh DTH của VTV.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14916
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254615.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254615-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 82,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.