Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp định vị chính xác và một số giải pháp thử nghiệm
Authors: Đào Vũ Hiệp
Advisor: Tạ Hải Hùng
Keywords: Hệ thống định vị; Nghiên cứu; Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về định vị sử dụng vệ tinh. Các khái niệm cơ bản về định vị chính xác. Kỹ thuật định vị chính xác động thời gian thực. Kỹ thuật định vị chính xác tĩnh. Thử nghiệm xử lý dữ liệu GPS phục vụ định vị chính xác tại Việt Nam.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14931
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254632.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254632-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 92,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.