Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng phần mềm Espirit để xây dựng quy trình công nghệ gia công một số bề mặt chi tiết cơ khí trên máy CNC / Phí Ngọc Túc; Người hướng dẫn khoa học
Authors: Phí Ngọc Túc
Advisor: Vũ Toàn Thắng
Keywords: Chế tạo máy; Gia công
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về phần mềm Esprit. Vẽ hình học và tạo đặc tính trong Esprit. Ứng dụng Esprit rong lập quy trình công nghệ gia công chi tiết cơ khí.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14942
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254643.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254643-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 108,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.