Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần lương thực Thái Nguyên
Authors: Nguyễn Thị Minh Hằng
Advisor: Nguyễn Thị Mai Anh
Keywords: Tài chính doanh nghiệp; Thái Nguyên
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần lương thực Thái Nguyên. Các biện pháp để cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần lương thực Thái Nguyên
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14946
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254649.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 664,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254649-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 146,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.