Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử môn học cung cấp điện Hệ cao đẳng nghề Chuyên ngành điện công nghiệp tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định
Authors: Nguyễn Minh Quang
Advisor: Phạm Phi Hùng
Keywords: Điện công nghiệp; Bài giảng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bài giảng điện tử môn học cung cấp điện cho hệ cao đẳng chuyên ngành điện công nghiệp. Nghiên cứu biên soạn bài giảng điện tử môn học cung cấp điện hệ cao đẳng nghề chuyên ngành điện công nghiệp tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định. Biên soạn minh họa bài giảng điện tử môn học cung cấp điện cho hệ cao đẳng nghề chuyên ngành hệ thống điện tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14956
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254662.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254662-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 111,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.