Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ đứt sợi trong quá trình quấn ống đến hiệu suất công nghệ máy ống tự động
Authors: Lê Xuân Thắng
Advisor: Trần Minh Nam
Keywords: Sợi
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về máy ống tự động. Xác định mức độ ảnh hưởng của độ đứt sợi do sợi có khuyết tật và số chu kỳ nối sợi lặp lại do bộ phận nối vê nối sợi không thành công khi quấn sợi cotton và sợi vitxco trên máy ống tự động Muratec 21c. Giải pháp nâng cao hiệu suất công nghệ của máy ống tự động
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14972
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254681.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254681-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 189,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.