Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp CAD/CAM/CNC gia công chi tiết có quỹ đạo chạy dao phức tạp trên trung tâm phay CNC-EMCO
Authors: Nguyễn Lan Hương
Advisor: Phạm Văn Hùng
Keywords: Gia công; Công nghệ; Máy phay; Lập trình
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về CAD/CAM/CNC. Trung tâm phay EMCO và giải pháp CAD/CAM/CNC gia công chi tiết phức tạp. CAD/CAM/CNC với trung tâm phay CNC-EMCOMILL 350.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14977
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254691.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254691-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 143,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.