Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết gia công cao tốc (HSM) và ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi phay cao tốc thép cứng
Authors: Dương Thanh Đường
Advisor: Bùi Ngọc Tuyên
Keywords: Gia công
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về gia công cao tốc HSM. Độ nhám bề mặt. Thực nghiệm, nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi phay cao tốc thép cứng
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14981
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254701.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254701-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 142,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.