Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp xây dựng bảo vệ và phát triển thương hiệu cho Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định
Authors: Nguyễn Đức Thiết
Advisor: Phan Diệu Dương
Keywords: Ngân hàng; Phát triển
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số vấn đề cơ bản về thương hiệu và sự cần thiết phải xây dựng bảo vệ và phát triển thương hiệu. Phân tích thực trạng xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định (2007 - 2009). Một số giải pháp xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14992
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 235970.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.