Ts-Điện (41)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Minh Thắng;  Advisor : Nguyễn Đức Lợi; Trần Văn Phú (2014)

 • Tổng quan về sấy bơm nhiệt và một số vấn đề cơ bản về sấy. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu lý thuyết truyền nhiệt truyền chất trong vật liệu sấy. Nêu một số vấn đề trong nghiên cứu thực nghiệm, mô hình thiết bị thí nghiệm hệ thống sấy bơm nhiệt kiểu bậc thang. Kết quả nghiên cứu truyền nhiệt truyền chất khi kể đến hiện tượng co ngót vật liệu sấy.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Thái Hữu Nguyên;  Advisor : Phan Xuân Minh; Nguyễn Doãn Phước (2014)

 • Nghiên cứu, đánh giá các phương pháp điều khiển robot. Điều khiển thích nghi tay máy robot sử dụng mạng nơ ron trên cơ sở kỹ thuật backstepping. Điều khiển trượt nơ ron thích nghi bền vững cho tay máy robot bất định hàm số. Điều khiển thích nghi tay máy robot sử dụng mạng nơ ron kết hợp điều khiển trượt.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Tâm Thành;  Advisor : Nguyễn Phùng Quang (2014)

 • Tổng quan các phương pháp điều khiển máy điện xoay chiều ba pha, điều khiển thời gian thực. Mô hình máy điện xoay chiều ba pha thích hợp cho thiết kế điều khiển. Các phương pháp thiết kế điều khiển phi tuyến cho máy điện xoay chiều ba pha. Điều khiển phi tuyến thời gian thực cho máy điện xoay chiều ba pha.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Hữu Hoàng;  Advisor : Đặng Quốc Phú; Nguyễn Việt Dũng (2014)

 • Tổng quan về công nghệ làm lạnh và cấp đông da cá trơn. Xây dựng mô hình tính chất nhiệt vật lý của cá tra. Xây dựng mô hình mô phỏng quá trình cấp đông cá tra. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất chế độ cấp đông cá tra fillet hợp lý.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Trần Đình Long (2019)

 • Tổng quan về các công trình nghiên cứu và hiện trạng phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Nghiên cứu, lựa chọn cấu trúc, thông số các phần tử chính và hoạt động của hệ thống quang điện mặt trời. Nghiên cứu và phát triển điện mặt trời lắp mái nối lưới cho nhà ở và nhà công cộng tại Việt Nam. Tác động của cơ chế trợ giá đến phát triển điện mặt trời.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Trí Dương;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hồ Hữu An (2008)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Mai;  Advisor : Nguyễn Công Hiền; Đoàn Quang Vinh (2008)

 • Tổng quan về tay máy và điều khiển chuyển động tay máy; Điều kiện trượt và vấn đề chất lượng cho hệ điều khiển chuyển động tay máy; Nâng cao chất lượng hệ điều khiển chuyển động tay máy bằng phương pháp điều khiển thành phần gián đoạn trong Mode trượt; ứng dụng SMAC điều khiển đối tượng thực tế mô phỏng và thực nghiệm trên Robot Sco 5 Plus

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Khiêm;  Advisor : Trần Đình Long; Đỗ Xuân Khôi (2015)

 • Tổng quan năng lượng gió, nguồn năng lượng của tương lai, hiện trạng phát triển năng lượng gió trên thế giới, những thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực điện gió, điện gió tại Việt Nam. Đấu nối nhà máy điện gió vào hệ thống điện. Mô phỏng và đánh giá ảnh hưởng của nhà máy điện gió đến thông số vận hành của lưới điện địa phương. Ảnh hưởng của nhà máy điện gió đến độ tin cậy cung&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Vũ Thanh;  Advisor : Bùi Đình Tiếu; Phạm Hùng Phi (2015)

 • So sánh động cơ IM (động cơ không đồng bộ) và động cơ LSPMSM (động cơ đồng bộ ba pha nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp từ lưới); mô hình hóa, cấu trúc rôt động cơ LSPMSM. Mô hình liên kết giữa mạch điện - từ trường. Thiết kế điện từ động cơ LSPMSM. Tối ưu động cơ LSPMSM 7,5kw.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Huy Khuê;  Advisor : Nguyễn Xuân Tiên; Trần Văn Phú (2015)

 • Tổng quan về công nghệ lạnh đông thực phẩm, về mô hình truyền nhiệt truyền chất trong quá trình cấp đông thực phẩm, mô hình xác định tính chất nhiệt vật lý. Giới thiệu mô hình xác định tính chất nhiệt vật lý của cá thu. Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền chất và mô phỏng quá trình cấp đông cá thu. Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình cấp đông và các giải pháp tiết kiệm năng...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Tuấn;  Advisor : Phạm Thành Huy; Trần Ngọc Khiêm (2015)

 • Tổng quan về vật liệu nano Si và nano Si:Er3+. Các phương pháp chế tạo dây nano Si, các phương pháp pha tạp ion Er3+ vào trong vật liệu nano Si, các thiết bị được sử dụng để chế tạo mẫu. Khảo sát tính chất huỳnh quang của dây nano Si chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Chế tạo và khảo sát tính chất huỳnh quang của dây nano Si:Er3+ và màng nanocomposite SiO2:Nano Si:Er3+.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Hữu Hoàng;  Advisor : Đặng Quốc Phú; Nguyễn Việt Dũng (2015)

 • Tổng quan về công nghệ làm lạnh và cấp đông cá da trơn, về mô phỏng làm lạnh cấp đông thực phẩm, mô hình toán dự đoán tính chất nhiệt vật lý của thực phẩm. Xây dựng mô hình tính chất nhiệt vật lý của cá tra, quá trình cấp đông cá tra. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất ché độ cấp đông cá tra fillet hợp lý.