Ts-Điện (62)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 62

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Đức Tùng;  Advisor : Nguyễn Hồng Thanh; Đặng Văn Đào (2009)

 • Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu thiết kế nâng cao hiệu suất động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc. Ảnh hưởng của các thông số thiết kế đến tổn hao và hiệu suất động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc. Phương pháp thiết kế mạch điện và mạch từ. Xây dựng biểu thức mô tả qua hệ giữa hiệu suất với kích thước chủ yếu và mật độ từ thông khe hở không khí. Thiết kế&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Thu Hà;  Advisor : Bùi Quốc Khánh; Nguyễn Phạm Thục Anh (2012)

 • Trình bày tổng quan về hệ điều khiển chuyển động tay máy công nghiệp. Nghiên cứu ứng dụng điều khiển thích nghi để nâng cao chất lượng cho điều khiển bám quỹ đạo của tay máy công nghiệp. Điều khiển thích nghi dùng bộ quan sát trượt cho các khớp tay máy có độ cứng vững thấp. Xây dựng mô hình thực nghiệm điều khiển cho hệ chuyển động tay máy công nghiệp.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quân Nhu;  Advisor : Phạm Thượng Hàn; Trần Hoài Linh (2011)

 • Tổng quan về dự báo phụ tải điện. Ứng dụng mạng nơron kohonen phối hợp với lôgic mờ trong dự báo hình dạng đồ thị phụ tải ngày. Mô hình hỗn hợp và ứng dụng trong ước lượng các quan hệ phi tuyến đồng thời ứng dụng mô hình fuzzy extended kohonen và mô hình hỗn hợp trong dự báo phụ tải ngắn hạn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Thái;  Advisor : Phan Văn Đồng (2011)

 • Tổng quan về gia công bề mặt phức tạp trên máy phay CNC nhiều trục và ứng dụng robot song song trong gia công. Đường dụng cụ trong gia công bề mặt phức tạp trên máy phay CNC nhiều trục. Xác định thông số điều khiển và sai số định vị, định hướng trục dụng cụ trong máy phay CNC 5 trục. Thuật toán điều khiển hình động học máy phay CNC nhiều trục PSK trong gia công.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Văn Nhượng;  Advisor : Phạm Thị Ngọc Yến; Trần Hoài Linh (2010)

 • Nghiên cứu mạng nơ rôn logic mờ TSK : Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm thích nghi và triển khai ứng dụng trong nhận dạng, phân loại sản phẩm gạch ốp lát. Ứng dụng xử lý ảnh xác định đồng thời nhiều thông số khác (vectơ đặc tính) của mỗi mẫu gạch ốp lát để làm cơ sở cho nhận dạng. Nội dung nghiên cứu : thực trạng phân loại sản phẩm công nghiệp và bài toán phân loại sản ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Công Phương;  Advisor : Phạm Thị Ngọc Yến; Eric Castelli (2009)

 • Tổng quan về phòng thông minh và y học từ xa. Phát triển bài toán phân loại tiếng nói, đề xuất phương thức lựa chọn và thử nghiệm các đăc trưng phân loại và mô hình phân loại cho bài toán này, xây dựng bộ phận loại tiếng nói động. Nghiên cứu xây dựng bộ phân loại tiếng nói kêu rên. Trình bày tổng quan về ontology, ứng dụng ontology trong phân loại và trong xử lý âm thanh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Huỳnh đức Hoàn;  Advisor : Lê văn Doanh; Phạm văn Chới (2009)

 • Khái quát chung về quá trình phát sinh và tắt của hồ quang điện trong các thiết bị đóng cát. Khảo sát đặc tính của Hồ Quang điện. Mô hình toán cho hồ quang điện trong không gian hạn chế và ảnh hưởng của lực điện động đến quá trình dập tắt hồ quang điện trong các loại APTOMAT

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao Minh Quyền;  Advisor : Phạm Thượng Hàn; Nguyễn Quang Hoan (2005)

 • Tổng quan về cảm biến. Cơ sở lý thuyết mạng nơron nhân tạo (MNN). Cấu trúc của cảm biến đo lường ứng dụng mạng no ron nhân tạo. ứng dụng MNN để thông minh hoá cảm biến đo lường.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lan Hương;  Advisor : Phạm Thị Ngọc Yến; Nguyễn Trinh Đường (2005)

 • Giới thiệu cơ sở lý thuyết tổng hợp lý thuyết đo. Tổng hợp thiết bị đo và xây dựng chương trình trợ giúp chuyên gia. Nghiên cứu nâng cao đặc tínhkỹ thuật của thiết bị đo trên cơ sở lý thuyết đo lường và công cụ VI. Các vấn đề tự động đánh giá thiết bị đo

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Tấn Duy;  Advisor : Nguyễn Trọng Thuần (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về hệ điều khiển chuyển động phương pháp nâng cao chất lượng điều khiển trượt cho hệ thống có cấu trúc thay đổi. Tổng hợp bộ điều khiển trượt dùng hàm bão hoà tích phân và kết quả mô phỏng cho tay máy 2 và 3 bậc tự do. Xây dựng mô hình thực nghiệm cho chuyển động robot dùng bộ điều khiển trượt có giảm chattering