Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Chí Phi;  Advisor : Lê Văn Doanh; Phùng Anh Tuấn (2016)

  • Tổng quan về vật liệu từ vô định hình và máy biến áp. Khảo sát biến dạng của vật liệu từ vô định hình do hiệu ứng từ giảo. Khảo sát mối liên hệ cơ - từ trong lõi thép máy biến áp. Sự rung ồn trong lõi thép vô định hình do hiệu ứng từ giảo