Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Hoàng Phương;  Advisor : Trần Trọng Minh; Phạm Quang Đăng (2014)

 • Luận án giới thiệu điều chế vector không gian và mô hình toán học nghịch lưu ba pha nguồn z; thiết kế cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z cho pin mặt trời; thiết kế cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z cho hệ phát điện sức gió; mô phỏng thời gian thực và thí nghiệm cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Mạnh Tiến;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hoàng Ngọc Minh (2014)

 • Luận án nghiên cứu, đề xuất thuật toán điều khiển thích nghi cho robot tự hành bám quỹ đạo trên cơ sở hệ phi tuyến bất định, đặc biệt chú ý đến chất lượng bám và sự thay đổi của các tham số của robot (bởi mục đích ứng dụng của robot là tương tác với đối tượng và môi trường khác nhau) và chịu tác động của nhiễu khi hoạt động trên các địa hình khác nhau. Thiết kế, chế tạo một r...

 • Thesis


 • Authors : Ngô Trí Dương;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hồ Hữu An (2009)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt nam.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Tâm Thành;  Advisor : Nguyễn Phùng Quang (2014)

 • Tổng quan các phương pháp điều khiển máy điện xoay chiều ba pha, điều khiển thời gian thực. Mô hình máy điện xoay chiều ba pha thích hợp cho thiết kế điều khiển. Các phương pháp thiết kế điều khiển phi tuyến cho máy điện xoay chiều ba pha. Điều khiển phi tuyến thời gian thực cho máy điện xoay chiều ba pha.

 • Thesis


 • Authors : Thái Hữu Nguyên;  Advisor : Phan Xuân Minh; Nguyễn Doãn Phước (2014)

 • Nghiên cứu, đánh giá các phương pháp điều khiển robot. Điều khiển thích nghi tay máy robot sử dụng mạng nơ ron trên cơ sở kỹ thuật backstepping. Điều khiển trượt nơ ron thích nghi bền vững cho tay máy robot bất định hàm số. Điều khiển thích nghi tay máy robot sử dụng mạng nơ ron kết hợp điều khiển trượt.