Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Hải;  Advisor : Trần Bách (2013)

 • Luận án trình bày tổng quan về thị trường điện và những vấn đề về truyền tải điện trong thị trường điện. Nghiên cứu các phương pháp xác định phí truyền tải và nghẽn mạch, đề xuất lựa chọn phương pháp tính phí truyền tải cho thị trường điện Việt Nam. Tăng khả năng tải chống nghẽn mạch của lưới điện bằng các giải pháp kỹ thuật.

 • Thesis


 • Authors : Trương Tuấn Anh;  Advisor : Trần Hoài Linh; Phạm Hồng Thịnh (2014)

 • Luận án nghiên cứu và phát triển một phương pháp mới sử dụng mạng nơron nhân tạo MLP (MultiLayer Perceptron) độc lập hoặc phối hợp với thuật toán tổng trở (thuật toán tổng trở tính toán trên máy tính hoặc thuật toán tổng trở trong các rơle khoảng cách thực tế) để cho phép ước lượng vị trí sự cố trên đường dây truyền tải điện được chính xác hơn. Đồng thời các mạng MLP cũng được sử dụng để ướ...

 • Thesis


 • Authors : Vũ Hoàng Phương;  Advisor : Trần Trọng Minh; Phạm Quang Đăng (2014)

 • Luận án giới thiệu điều chế vector không gian và mô hình toán học nghịch lưu ba pha nguồn z; thiết kế cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z cho pin mặt trời; thiết kế cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z cho hệ phát điện sức gió; mô phỏng thời gian thực và thí nghiệm cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Mạnh Tiến;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hoàng Ngọc Minh (2014)

 • Luận án nghiên cứu, đề xuất thuật toán điều khiển thích nghi cho robot tự hành bám quỹ đạo trên cơ sở hệ phi tuyến bất định, đặc biệt chú ý đến chất lượng bám và sự thay đổi của các tham số của robot (bởi mục đích ứng dụng của robot là tương tác với đối tượng và môi trường khác nhau) và chịu tác động của nhiễu khi hoạt động trên các địa hình khác nhau. Thiết kế, chế tạo một r...

 • Thesis


 • Authors : Trương Minh Tấn;  Advisor : Nguyễn Thế Công; Lê Minh Doanh (2013)

 • Luận án trình bày về tổng quan về tình hình nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu động cơ điện tuyến tính hiện nay. Khái quát chung về kiến thức cơ bản và thuật toán thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xây dựng mô hình thực nghiệm động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xây dựng mô hình trường động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xâ...

 • Thesis


 • Authors : Trịnh Trọng Chưởng;  Advisor : Phạm Văn Hòa; Đào Quang Thạch (2012)

 • Trình bày về Nguồn điện phân tán và các ảnh hưởng của chúng đến chế độ vận hành lưới điện phân phối. Đánh giá ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của lưới điện phân phối. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến bài toán tái cấu hình lưới điện phân phối. Nghiên cứu ổn định điện áp trong lưới điện phân phối có&#x...