Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu áp dụng mô hình đẳng trị một máy phát trong đánh giá ổn định hệ thống điện
Authors: Nguyễn Văn Chiến
Advisor: Trần Kỳ Phúc
Keywords: Hệ thống điện; Ổn định
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về ổn định động và các phương pháp tính toán ổn định động của hệ thống điện. Xây dựng cấu hình chung hệ thống đánh giá ổn định động hệ thống điện. Áp dụng mô hình đẳng trị một máy phát trong đánh giá ổn định quá độ hệ thống điện - phương pháp SIME. Áp dụng phần mềm xây dựng từ thuật toán phương pháp SIME đánh giá ổn định hệ thống điện Việt Nam từ năm 2015.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15002
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254010.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 885,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254010-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 81,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.